Enter your keyword

Služby

Přehled nabízených služeb:

 • Vedení účetnictví – zavedení účetních knih, komplexní vedení podvojného účetnictví
 • Vedení daňové evidence – vedení od prvotních dokladů až po účetní deník
 • Evidence DPH, kontrolního hlášení i souhrnného hlášení
 • Vystavení měsíčních hlášení, výkazů a účetních uzávěrek dle zákona či potřeb zákazníka
 • Sestavení účetní uzávěrky, sestavení rozvahy a výsledovky
 • Zpracování daňového přiznání
 • Fakturace
 • Evidence pohledávek a závazků, saldokonto
 • Mzdová a personální agenda – pracovních smlouvy, přihlášení i odhlášení zaměstnanců, vedení mzdové agendy, vedení pracovních karet zaměstnanců.
 • Inventarizace majetku a zásob
 • Vypracování silniční daně, vyúčtování služebních cest
 • Poradenství pro naše zákazníky
 • Možnost vypracování vnitropodnikových směrnic
 • Vypracování výkazů pro ČSÚ